Yrittäjän eläkevakuutus


Yrittäjän eläkevakuutus

- 18–68-vuotiaille, jotka toimivat yrittäjänä

- työtulon alaraja 6775,60 euroa (v. 2010)

- työtulo määritellään samaksi, mitä vastaavasta työstä olisi
maksettava vieraalle

- työtulo määrää vakuutusmaksun ja tulevan eläkkeen (myös sairaseläkkeen)

- työttömyysvakuutuksen työtulo on enintään YEL-työtulo

- vähennyskelpoinen verotuksessa

- maksu on 21,2 % työtulosta (yli 53-vuotiailla 22,4 %)

- ensi kertaa aloittava yrittäjä saa 25 % alennusta 48 kuukauden ajan

- maksetaan 1–2, 6 tai 12 kertaa vuodessa
yrittämisen olosuhteiden muuttuessa työtuloa voi muuttaa.

Yrittäjän eläketurva tulee yrittäjien eläkelain YEL:n perusteella. Pelkkä
yrityksen omistaminen ei riitä yrittäjäeläkevakuutuksen perusteeksi, vaan
henkilön pitää työskennellä yrittäjänä. Omistussuhde ja erilaiset yhtiömuodot
vaikuttavat siihen pitääkö yrittäjän ottaa YEL- vai TyEL-vakuutus eli
työntekijän eläkevakuutus.

Eläkevakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon silloin, kun yrittäjyys päättyy
työkyvyttömyyden, työttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Omaisilla on
perhe-eläketurva yrittäjän kuoleman jälkeen. Yrittäjän YEL-vakuutusta
ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Yrittäjän työtulo on vahvistettava vastaamaan palkkaa, joka maksettaisiin
samasta työstä yhtä ammattitaitoiselle henkilölle. Työtuloa määriteltäessä
yrittäjä arvioikin työmääräänsä ja sen arvoa palkkana, ei siis laskutustaan
eikä verotettavaa tuloaan. Vahvistetusta työtulosta riippuvat sekä eläkkeen
määrä että eläkemaksu. Työtulosta lasketaan myös yrittäjän sairausvakuutuksen
päivärahat.

YEL-vakuutus pitää tehdä sen jälkeen, kun lain piiriin kuuluvan
yritystoiminnan alkamisesta on kulunut neljä kuukautta, kuitenkin
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa mainitusta ajankohdasta.

Vakuuttamisen alaikäraja on 18 vuotta ja yläikäraja 68. Yrittäjäeläkettä
vanhuuseläkkeenä saavan yrittäjän vakuuttaminen on vapaaehtoista. YEL
koskee myös ulkomaalaista yrittäjää. YEL-vakuutus tehdään vakuutusyhtiössä.

"Yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta"

Yrittäjä arvioi itse yrittäjävuositulonsa, josta lasketaan maksettava
prosenttiosuus yrittäjäeläkemaksua varten. Työtilanteen muuttuessa
vuositulorajaa voi ja kannattaa muuttaa.

YEL-maksu ei vaikuta vain eläkkeen määrään, vaan lisäksi
muun muassa yrittäjän työttömyysturvaan, äitiyspäivärahaan ja
sairaseläkkeeseen.Keskustele vakuutusasiantuntijan kanssa YEL:stä
ja sen vaikutuksista omaan eläke- ja sosiaaliturvaasi.

Muistathan, että aloittava yrittäjä, jolla ei ole aikaisemmin
ollut YEL-vakuutusta, saa neljältä ensimmäiseltä vuodelta 25 prosentin alennuksen YEL-maksuista.